pob Categori

Rheoli Ansawdd

Hafan> Rheoli Ansawdd

Rheoli Ansawdd

20210430155527_819

Ardystiad System Ansawdd / ISO-9001

Mae ein System Ansawdd yn gwella ei heffeithiolrwydd yn barhaus gan gwmpasu gofynion manyleb safonau ISO 9001:2015.

Mae gan Jiesheng Hardware (JeaSnn) Beirianwyr ac Arolygwyr Rheoli Ansawdd medrus iawn sy'n archwilio cynhyrchion un i un yn fanwl iawn ym mhob proses weithgynhyrchu, gan ddarparu cynhyrchion o safon yn gyson i'n cwsmeriaid gwerthfawr.Rydym yn gwella ein gweithdrefnau, ein cynnyrch a'n technoleg yn barhaus fel bod mae pob archeb ac unrhyw alw yn arwain at gyfanswm boddhad cwsmeriaid. Oherwydd ein bod yn gwybod bod ansawdd a dibynadwyedd yn hanfodol bwysig, mae ein personél Rheoli Ansawdd profiadol yn archwilio pob rhan fetel yn drylwyr gan ddefnyddio offer mesur a gynhelir yn ofalus a thrwy gynnal cyfres o brofion heriol.

Mae'r Profion hyn yn cynnwys:

Profion Dinistriol o bob math

Prawf Chwistrell Halen

Prawf Caledwch Rockwell

Prawf Hydwythedd

Prawf Brithiad Hydrogen

Prawf Torque

Prawf Tensiwn

Prawf Modrwyo a Phlygiau (Llinell Fesuryddion Llawn)

Arholiad Cymharydd Optegol

Arholiad Caliper Precision / Micrometer


Mae Dogfennau Ansawdd sydd ar gael yn cynnwys:

IATF 16949-JeaSnn

PPAPs

Adroddiadau Arolygu (ISIR)

Ardystio Deunydd

Ardystiad Trin Gwres

Tystysgrif Perfformiad

Dogfennau Cydymffurfiaeth Rheoleiddio (RoHS, DFARS, Deunyddiau Gwrthdaro)

Ein cenhadaeth

 • bodloni a rhagori ar ddisgwyliadau cwsmeriaid
 • Atal a rheoli cynnyrch anghydffurfiol
 • Optimeiddio prosesau gweithgynhyrchu
 • Y difrod lleiaf

Prosiect Newydd

Wrth gynhyrchu darnau sbâr ar gyfer rhaglen newydd byddwn yn samplu darnau sbâr rhagarweiniol. Wrth i rannau symud i'r cam cynhyrchu, byddwn yn cynnal arolygiad proses fewnbwn. Yna byddwn yn cynnal archwiliad cyn eu hanfon.

Cynlluniau Rheoli

 • Archwiliad Deunydd sy'n Dod i Mewn
 • Samplu rhan rhagarweiniol
 • Rheoli ansawdd y broses fewnbwn
 • Rheoli ansawdd sy'n mynd allan
 • Siartiau Llif Proses

Rheoli Ansawdd

Mae ein gwaith cynnal a chadw Peiriannau ac Offer, Calibro offer arolygu, systemau gwella llif prosesau yn barhaus wedi caniatáu inni symud yn agosach at ein nod o'r difrod lleiaf.

Mae caledwedd Jiesheng yn defnyddio'r offer a'r methodolegau archwilio mwyaf datblygedig i sicrhau'r difrod lleiaf posibl. Yn dibynnu ar ofynion y cwsmer a chymhlethdod y gydran, bydd Jiesheng Hardware (Jeasnn) yn defnyddio llawer o offer o ansawdd megis:

 • Peiriant Mesur Cydlynu (CMM)
 • Cymaryddion Optegol
 • Sgrinio optegol
 • Peiriannau chwistrellu halen
 • 2.5 taflunydd
 • Taflunydd proffil
 • Sbectrograff
 • Microsgop
 • Mesur wyneb profilomedr
 • Edefyn Mesur Gages
 • Peiriannau dirdro
 • Micromedrau
 • Mesur edau
 • Calwyr
 • Peiriannau caledwch
 • Mesurydd pin
 • mesurydd cylch edau

Mae Systemau Rheoli Ansawdd Caledwedd Jiesheng (Jeasnn) yn sicrhau bod eich manylebau llymaf yn cael eu bodloni.

 

dychwelyd